Chwasty jednoliścienne – charakterystyka i rodzaje. Poznaj wroga!

Chwasty jednoliścienne to wróg wielu zbóż. Ich występowanie może mieć bardzo negatywny wpływ na prowadzoną przez ciebie uprawę. Jeśli nie chcesz tej złej konkurencji dla swoich roślin uprawnych, musisz najpierw poznać swojego wroga, a następnie dobrać odpowiednie środki do jego zwalczania.

Czym charakteryzuje się chwast jednoliścienny?

Samosiewy zbóż, jak również miotła zbożowa czy chwastnica jednostronna mogą skutecznie niszczyć twoje uprawy i negatywnie przekładać się na straty w zbiorach. Perz właściwy, a także szereg różnego rodzaju chwastów jednoliściennych konkuruje bowiem z uprawą o wodę, nasłonecznienie, a także składniki pokarmowe. Niestety chwast jednoliścienny bardzo często radzi sobie w trudnych warunkach pogodowych lepiej od upraw polowych. W przeciwieństwie do rośliny uprawnej chwast jednoliścienny jest w stanie przetrwać okresowe braki wody, zbyt dużą ekspozycję na promieniowanie słoneczne czy powódź. Chwasty dwuliścienne, jak i jednoliścienne są w stanie czasami doprowadzić do całkowitego zniszczenia uprawy. Od dwuliściennych chwasty jednoliścienne różnią się przede wszystkim tym, że te ostatnie wypuszczają tylko jeden liścień w trakcie kiełkowania.

Chwasty jednoliścienne: niebezpieczeństwo dla zbóż ozimych i jarych

Chwasty jednoliścienne są poważnym zagrożeniem zarówno dla zbóż ozimych, jak i zbóż jarych. Oczywiście wiele zależy od gatunku zboża, jak i samego chwastu. Tym bardziej więc trzeba umieć zdiagnozować, czy uprawę atakuje miotła zbożowa czy wyczyniec polne i umiejętnie dobrać środki do zwalczania chwastów jednoliściennych w konkretnej uprawie. Więcej dowiesz się na: proagri.com/chwasty-jednoliscienne/

Rodzaje chwastów jednoliściennych

Do najpopularniejszych chwastów jednoliściennych należą:

  • miotła zbożowa — wróg zbóż ozimych; bardzo dobrze zimuje, jest w stanie wzrastać nawet w niskich temperaturach, najczęściej pojawia się na glebie o wyższej wilgotności;
  • chwastnica jednostronna — jest rośliną jednoroczną, jarą, przypomina nieco proso, atakuje rośliny okopowe, warzywa oraz kukurydzę;
  • wyczyniec polny — z rodziny wiechlinowatych; wzrasta wczesną jesienią, przed wschodem rośliny, jest niebezpieczny dla monokultury lub wczesnego wysiewu zbóż ozimych; pojawia się na glebach wilgotnych i gliniastych;
  • owies głuchy — roślina jednoroczna, jara, atakuje zboża jare najczęściej na glebie bogatej w wapń i azot;
  • perz właściwy — roślina wieloletnia z długimi podziemnymi rozłogami; wzrasta praktycznie na każdej glebie, świetnie radzi sobie na piaszczystym podłożu o niskim pH;
  • samosiewy zbóż — rośliny pojawiające się na skutek osypania ziarniaków w trakcie zbiorów; najczęściej wzrastają w rzepaku ozimym, ale na szczęście ich zwalczanie jest stosunkowo proste.