Stawianie wyzwań to DNA każdego przedsiębiorcy!

Stawianie sobie wyzwań jest często trudne, ponieważ w podświadomości tkwi pragnienie stabilizacji. Przedsiębiorca musi rozwinąć umiejętność ciągłego zadawania pytań sobie i swoim projektom, a to właśnie ta umiejętność prowadzi go do innowacyjności i do tego, by zawsze kierował swoją firmę ku nowym horyzontom.

Stawianie sobie wyzwań w zakresie dostosowywania się do rzeczywistości.

Od samego początku swojej działalności przedsiębiorcy uczą się zadawać sobie pytania, ponieważ na ich postęp składają się pytania od struktur, które ich wspierają: inkubatorów, opiekunów, banków, partnerów przemysłowych lub handlowych, ale także od potrzeb potencjalnych klientów.
Ta faza tworzenia jest podobna do procesu ciągłego zadawania pytań, które wykuwają przyszłego lidera. Przedsiębiorca uświadomi sobie, że od marzeń do rzeczywistości jest długa droga i że nic nie dzieje się zgodnie z planem! Zdadzą sobie sprawę, że żyją w ciągle zmieniającym się świecie i że ich dzisiejszy projekt może zostać jutro zakwestionowany przez innowację lub konkurenta, który ich wyprzedzi.
Wiedza o tym, jak kwestionować wybory, które stały się niewłaściwe i jak mądrze dostosować swoją postawę i postawę wobec różnych partnerów, jest integralną częścią naszej zdolności do bycia liderem. Dostosowanie się do rynku, dostosowanie się do najnowszych przepisów, dostosowanie się do globalizacji, dostosowanie się do środowiska. Ta niewyczerpująca lista pokazuje po prostu, że przedsiębiorca może odnieść sukces tylko wtedy, gdy jest w ciągłym zgodzie ze swoim stale zmieniającym się środowiskiem.

Kwestionowanie tego, co wydaje się być niepodważalne.

Przedsiębiorca skanuje otaczający go świat, aby dowiedzieć się, co mógłby przekształcić lub do czego mógłby dodać wartość. Przygląda się również temu, co robią inni innowatorzy, ale jego trudność polega na tym, że kiedy pomysł, który wprowadził, sprawdza się i kwestionowanie go staje się trudne, musi zachować czujność, aby nie znaleźć się w ślepym zaułku, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, stał się dyrygentem przedsiębiorstwa wraz ze swoimi współpracownikami, którzy zależą od jego zdolności strategicznych.
Interesujące w przedsiębiorcach jest to, że niezależnie od projektu i sektora, w którym działają, wszyscy oni dążą, na mniejszą lub większą skalę, do zmiany ustalonego porządku, do wniesienia czegoś nowego, do zmiany małej lub nawet dużej części świata!
Przedsiębiorca ma działanie w genach! Dąży do wcielenia swoich pomysłów w życie, bez względu na koszty! Wkłada w nią całą swoją pasję i energię, dając jej możliwość pracy w każdym miejscu (na przykład w garażu!). Wobec ograniczeń i bezruchu większości otaczających go osób, charakteryzuje się zwinnością w omijaniu przeszkód, by osiągnąć swój cel.
Posiada sztukę ciągłego kwestionowania samego siebie. On często przewiduje świat jutra! Nieustannie zadaje sobie pytania, aby odnieść sukces. Jego głowa jest w chmurach, ale jego stopy są mocno osadzone na ziemi!