Metryczki dowodowe – poszukiwania genealogiczne

Metryczka dowodowa to dokument na którym znajduje się zdjęcie oraz podstawowe informacje o naszym przodku. Ważnym elementem różniącym uzyskanie takiego dokumentu od kopert dowodowych jest to, że nie potrzebujemy udowadniać pokrewieństwa, co przy poszukiwaniach genealogicznych wiąże się z kosztami przy uzyskiwaniu kolejnych odpisów aktów urodzenia, małżeństwa czy zgonu. Dodatkowo opłata za ich uzyskanie jest znacznie niższa niż w przypadku kopert dowodowych, ponadto wszystkie metryczki przechowywane są w jednym miejscu – w Archiwum w Milanówku. Niestety czas oczekiwania na uzyskanie informacji jest znacznie wydłużony ok. 6 miesięcy lub dłużej.

Ważne! Nie można wnioskować o dokumenty sprzed 1952 roku (osoby zmarłe przed 1952 rokiem nie posiadały ani dowodu ani metryczek).

Jak zawnioskować o metryczkę dowodową?

Musimy napisać odpowiedni wniosek i wysłać go do Wieloosobowego Stanowiska ds. Działalności Archiwalnej w Milanówku. Taki wniosek możemy napisać odręcznie i wysłać pocztą lub na komputerze i wysłać online poprzez platformę ePUAP na konto Archiwum Państwowego w Warszawie lub mailem na adres apw.milanowek@warszawa.ap.gov.pl

W treści wniosku zwracamy się z prośbą o odszukanie i udostępnienie skanów metryczek dowodowych osób xyz.
Następnie wpisujemy dane osób których metryczki dotyczą, tutaj im więcej informacji wpiszemy, tym lepiej. Dlatego podajemy imię i nazwisko, datę urodzenia, datę śmierci, dane rodziców oraz nasz stopień pokrewieństwa np. siostra dziadka.

Kiedy wypiszemy wszystkie osoby, których dotyczy nasz wniosek wpisujemy oświadczenie, że znane są nam przepisy prawne dotyczące ochrony dóbr osobistych i danych osobowych oraz że informacje uzyskane na podstawie udostępnionych metryczek wykorzystamy w sposób nienaruszający wynikających z tych przepisów praw lub wolności obywateli.

Wniosek podpisujemy odręcznie lub przy pomocy profilu zaufanego i wysyłamy.

Opłaty

Okres oczekiwania na odpowiedź wynosi minimum 6 miesięcy. W odpowiedzi od Urzędu otrzymamy informację, które z wnioskowanych metryczek zostały odnalezione. Archiwum poprosi o dokonanie opłaty i przesłanie potwierdzenia oraz ewentualnych danych takich jak adres email lub skrzynka ePUAP na które zostaną przesłane skany. Opłata za skan jednej metryczki to ok. 6 zł.

Choć czas oczekiwania na otrzymanie takich dokumentów jest wydłużony, opłata nie jest wysoka, a z pewnością warto o to zawnioskować. To niebywała pamiątka oraz kolejne zdjęcia przodków do drzewa genealogicznego. W niektórych metryczkach można również znaleźć odciski palców naszych krewnych.

Dla każdego przodka można znaleźć tylko jedną metryczkę, ponieważ jeśli obywatel wymieniał dowód osobisty, stara metryczka była niszczona i zastępowana nową. Jeśli chcemy uzyskać wszystkie dokumenty związane z dowodami osobistymi przodka, należy zawnioskować do Urzędu Miasta lub Gminy o wydanie kopert dowodowych. Jest to jednak nieco bardziej złożony i kosztowny proces, ponieważ musimy udowodnić nasze pokrewieństwo odpowiednimi dokumentami jak np. aktami urodzenia bezpośrednio od nas do przodka którego dokument dotyczy oraz wnieść opłatę w wysokości ok. 31 zł.